• We meet the highest technical and industry requirements. We are constructed according to TIER III requirements following the highest industry standards.

 

  • Sofia Data Center is a modern carrier neutral facility, specifically constructed for a data center.

 

  • Implemented to meet highest regulatory requirements for earthquake resistance. As an additional security of stability of the building are met special reinforced foundation in a nine meters below ground level. They provide maximum seismic resistance and strength.

 

  • SDC provides access to major networks, global carriers, enterprises, business partners and international operators

 Уникален център за данни в сърцето на София​  

  • SDC е клас TIER III дейта център и отговаря на най-високите технически изисквания в индустрията.

  • SDC е модерно съоръжение, специално изградено за дейта център, което предоставя свързаност при равни условия за всички оператори.​​​

  • SDC е построен, за да отговаря на най-високите регулаторни изисквания за устойчивост на земетресения и товароносимост. Сградата е подсилена с вкопани основи, 9 м. под нивото на земята, които осигуряват максимална здравина и сеизмична стабилност.

  • SDC осигурява достъп до най-големите телекомуникационни мрежи, глобални оператори, предприятия и бизнес партньори.

 
 
 
 

Join us:

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Copyright © 2019 Neterra Ltd. All rights reserved.

Contact us:

sales@neterra.net
+359 2 975 16 16